Wspieranie ludzi którzy znaleźli się w złej sytuacji życiowej to główny cel każdej organizacji. Dzięki uzyskiwanym funduszom, te organizacje mają możliwość zadbać o każdego, kto choruje lub nie ma dachu nad głową. Fundacje w podstawowym założeniu pełnią misje charytatywne i są niezwykle potrzebne w każdym systemie społecznym. Skupiają wolontariuszy, którzy planują oddawać swój wolny czas i zdolności na wspomaganie tych, którym nikt inny nie chce pomóc. Dzisiejsze, nowoczesne fundacje, zakładane są także w celu rozwijania postaw obywatelskich, propagowania danego kręgu kultury, czy aktywizowania dzieci i osób starszych. Są to zatem organizacje pożytku publicznego, które są dla wszystkich bardzo ważne.

Jak sama nazwa sugeruje fundacje pomagają innym wykorzystując własny majątek. Darczyńcą niejednokrotnie stają się osoby, które zebrały już pewien kapitał i chcą się nim podzielić. Czasem jednak układa się tak, że fundacje z braku koniecznych zasobów ekonomicznych nie mogą dalej pełnić swoich działań. Od paru lat każdy z nas ma okazję zasilać fundację dostarczając im jeden procent swojego podatku. Wypełniając odpowiednie pole w dorocznym rozliczeniu podatkowym także i Ty masz okazję pomóc.

Jak dać jeden procent podatku na opp?Kto ma możliwość wręczyć jeden procent swojego podatku fundacji?Czym są instytucje pożytku Jeśli interesują Cię odpowiedzi na te pytania, czytaj dalej.

Oddaj jeden procent podatku już dziś

Historia akcji „przekaż jeden procent podatku na fundacje” ma korzenie w roku 2004, kiedy zapis ten został opisany w regulacji o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Od tamtego czasu płatnicy podatku mogą wspomagać wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego w nadzwyczaj przystępny sposób. A wybór jest ogromny – od instytucji charytatywnej funkcjonujących na korzyść ochrony zwierząt aż po ugrupowania angażujące się w ochronę dóbr kultury Mechanizm 1% jest niesamowicie prosty. Po przeliczeniu właściwego podatku w jednorocznym zestawieniu podatkowym w rubryce nazwanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wprowadzić nazwę i numer KRS pojedynczej organizacji. W owym miejscu wolno ustalić również wysokość przekazywanej sumy, pamiętając, że nie może ona być większa niż 1% własnego podatku. Jeżeli regulujemy podatki na więcej niż jednym formularzu możemy wręczyć tą sumę więcej niż 1 organizacji.

1% podatku na rzecz OPP – kto może być darczyńcą?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w jednoznaczny sposób przedstawia kto jest w stanie oddać 1% swojego podatku. Tymi osobami są płatnicy podatku podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu z ewidencji gospodarczej podatku liniowego w wysokości 19%. Są to także osoby uzyskujące wpływy z płatnego zbycia papierów wartościowych i nieruchomości, oraz ten kto sam pokrywa zaliczkę na rzecz podatku. Niejednokrotnie ludzie nie rozumieją w tej kwestii stanu osób prawnych. Niestety legislator nie przyzwala osobom prawnym na ofiarowanie 1% podatku. Z owego mechanizmu mogą natomiast korzystać osoby będące na emeryturze. Wystarczające jest, że na podstawie rocznego obliczenia podatku przez urząd rentowy (tzw. PIT 40A), jednostka która osiągnęła wiek emerytalny własnoręcznie odda zeznanie podatkowe. Co do wymogów wręczenia 1% podatku na konto OPP, najistotniejsze jest złożenie zestawienia bez opóźnień. Jest to krańcowo 2 luty dla PIT-28, oraz 30 kwietnia dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Jeśli dawana kwota będzie wyższa aniżeli 1% podatku, wniosek nie zostanie zatwierdzony. Zawsze należy dokładnie zweryfikować, czy nie popełniliśmy błędu w tym wniosku.

Jakim organizacjom mogę przekazać 1% podatku?

Nie każda organizacja ma szansę otrzymać funkcje organizacji pożytku publicznego. Fundacja, której można złożyć 1% podatku, musi prowadzić zadania w zakresie interesu publicznego Ponadto musi realizować swoje akcje jawnie, co wiąże się z obowiązkiem udzielania danych o charakterze rozdzielanych pieniędzy z 1%. OPP nie zostanie w każdym razie organizacja polityczna, związek zawodowy, ani samorząd zawodowy. Zostanie nią natomiast spółka kapitałowa powołana w celu niepowiązanym z wykonywaniem działalności majątkowej, jeżeli prowadzi przez przynajmniej 2 lata inicjatywy w obszarach tzw. interesu publicznego. Doskonałym przykładem OPP publicznego jest np: Fundacja Akogo, wspierająca dzieci w śpiączce, oraz Organizacja Niechciane i Zapomniane, opiekująca się porzuconymi zwierzakami.

Malutki gest, a tak wiele robi. Być może 1% to nie pokaźna kwota, jednakże nawet tak subtelne wsparcie pieniężne, może być punktem zwrotnym dla ludzi i zwierząt, którzy czekają na uśmiech losu. Rozliczając się co roku z Urzędem Skarbowym pamiętajmy o akcji 1%. Nie jest to wielki wysiłek ponieważ zawsze te pieniądze dajemy Państwu. Jedynie w 2014 roku ilość pieniędzy zgromadzona z 1% wyniosła aż 557 563 428,71 zł. Dzięki tej liczbie duża liczba organizacji mogło wspomóc swoich beneficjentów. Przekaż 1% podatku na OPP i daj komuś szansę na uśmiech.

Poszukujesz placówki pożytku publicznego, której chcesz wręczyć swój 1%? Przejrzyj kompleksową bazę instytucji i wypełnij z nami swoje roczne podsumowanie podatków: przekaż jeden procent podatku na OPP

Strona używa cookies
Ok