Kursy dla kierowców-konwojentów

Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek

Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek

Jakie prawa mają pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy auta uzyskują wyjątkowe prawa? Jakie kodeksy są dla nich wiążące? Mianowicie do środków transportu uprzywilejowanych zalicza się wszelakie auta ratujące ludzkie zdrowie, życie bądź majątek. Należą tutaj również pojazdy, jakich zasadniczym przeznaczeniem jest obrona bezpieczeństwa regionu, utrzymywanie ładu państwowego bądź analogiczne operacje mające wpływ na funkcjonowanie ludzi w szerszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są też tzw. kolumny aut, m in. kolumny środków transportu Agencji Wywiadu bądź Służb Parku Narodowego. Wspomniane auta mają ponadto zapewniać bezpieczeństwo personom publicznym trzymającym władzę w państwie. Przypada im odrębna ochrona (m. in. głowie państwa albo członkom rządu). Do środków transportu uprzywilejowanych należy zakwalifikować również auta wykonujące na autostradach praktyki reorganizacyjne, odświeżające lub porządkowe, jak również pojazdy szkolne czy przemieszczające osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wymienione pojazdy mają na drodze określone prawa. Nade wszystko inni uczestnicy ruchu muszą ustąpić im miejsce, inaczej zejść z drogi, zatrzymać się lub w odrębny sposób utworzyć miejsce. W momencie, gdy pojazd uprzywilejowany załącza sygnalizację świetlną oraz akustyczną, wszyscy Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą, właściciele jednośladów, motocykliści oraz przechodnie muszą reagować w zgodzie z rzeczoną normą. Oczywiście kierowców ambulansów lub samochodów policyjnych także zobowiązują zasady: dostrojenia szybkości do warunków występujących podczas jazdy, logicznego podejścia i niestwarzania ponadplanowego zagrożenia. W Polsce kierowców środków transportu uprzywilejowanych dotyczą: Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Jakie przepisy obowiązują kierowców-konwojentów?

Kierowców-konwojentów dotyczą analogiczne przepisy co kierowców pojazdów uprzywilejowanych, a mianowicie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prawo o ruchu drogowym. Funkcjonują natomiast nadprogramowe wytyczne do transportowania wartości pieniężnych, w pierwszej kolejności różnego typu czeków, weksli i innych papierów będących substytutem gotówki. Dowolny transport ubezpieczany musi spełniać wymaganie co do ilości „opiekunów”, przykładowo od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi monitorować trzech eskortantów. Co więcej taki przejazd musi być chroniony przy użyciu komputerowych układów, m.in. systemów sygnalizacji próby kradzieży, kompleksów telewizji kontrolującej albo systemu „panika”. Ci którzy zajmują miejsce za kierownicą takich środków transportu muszą bezwarunkowo przejść specjalny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Dużo Ośrodków Doskonalenia Kierowców oferuje profesjonalne zajęcia dla osób, które chcą otrzymać uprawnienia na sterowanie samochodami uprzywilejowanymi albo dostarczającymi wartości pieniężne. Częstokroć można je podzielić na dwie grupy: szkolenia zasadnicze i szkolenia dodatkowe. Pierwsze obowiązują osoby, które wyłącznie zamierzają nabyć pozwolenia na kierowcę-konwojenta bądź kierowcę samochodu uprzywilejowanego. Inny rodzaj poświęcony jest dla tych, co pragną polepszyć już posiadane kwalifikacje i rozbudować wiedzę. Treningi poza tym obejmują część merytoryczną i część praktyczną. Ich celem jest wydajne przygotowanie użytkowników samochodów do bezwypadkowego realizowania najprzeróżniejszych wybiegów na trasie w uciążliwych okolicznościach, np. slalomu, mijania zapór z równoczesnym hamowaniem bądź kierowania samochodem na wyjątkowo mokrej ścieżce, gdzie funkcjonuje duże niebezpieczeństwo poślizgu. Trenerzy w czasie treningów zwracają wyjątkową uwagę na pozycję odbieraną poprzez kierowcę za kółkiem kierownicy, szybkość ruchów (zatem kompatybilność ruchową), sztukę uwagi na drodze i innych punktach mających olbrzymie znaczenie podczas prowadzenia. Co poza tym? Kierowcy w czasie zajęć kształcą się, w jaki sposób zatrzymywać się, gdy pojazd osiąga niesamowitą prędkość lub zatrzymywać się awaryjnie na ostrym zakręcie. Regularnie przeznacza się kilka godzin na podążanie po trolejach, które mają pozować wypukłości standardowej jezdni, czyli koleiny.

Czym jest save driving?

Nadrzędnym celem jazdy defensywnej jest optymalizowanie zysków z wyszkolonych zwyczajów i ruchów. Chodzi tutaj o przewidywanie niektórych zajść na drodze, właściwą jej obserwację i przygotowywanie poszczególnych manewrów. Szkolenia jazdy defensywnej są poświęcone właściwie wszystkim kierowcom, bo instruują jak prawidłowo jechać po ścieżkach osiedlowych, w centrum miasta czy po jezdni szybkiego ruchu. Z jego pomocą można w krótki oraz przejrzysty sposób wyuczyć się swobodnej jazdy, odpowiedniego komunikowania światłami, stosowania biegów czy znajdowania pasu ruchu. Szkoleniowcy w momencie jazdy demonstrują, jakie określony kierowca posiada uchybienia, jakim sposobem opanować dobre nawyki oraz jak zachować się w okolicznościach radykalnych. Podsumowując: przemieszczanie się pojazdem w sposób defensywny powinno być na każdym kroku bezpieczne. Prowadzący musi funkcjonować w harmonii z wyuczonymi zasadami oraz odruchami, jechać przytomnie i konsekwentnie. Jeśli planujesz dowiedzieć się więcej na temat zajęć dla kierowców, wejdź w ten odsyłacz – Kursy dla kierowców-konwojentów

Strona używa cookies
Ok